ŞEKER FABRİKASI İŞÇİLERİNE MÜJDE

475 views
views

Şeker fabrikalarının öneminden bahsetmek gerekirse bu fabrikalar sadece şeker üretmekle kalmaz. Şeker pancarı üretimi, hayvan yemi ve küspesi ile hayvancılık gelişimine de katkı sağlar. Özelleştirmeler, ülke ekonomisini ancak doğru özelleştirme yapıldığı sürece kalkındırır.

Dünyanın şeker ihtiyacının dörtte üçüne yakın miktarı şeker kamışından sağlanırken, dörtte biri şeker pancarından sağlanıyor. Türkiyede iklim şartlarından dolayı şeker kamışı üretilemiyor. Şeker üretimi ülkemizde şeker pancarından yapılıyor.

Türkiyede şeker fabrikaları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kurulmuş ve kamu tarafından desteklenmiştir. Şeker pancarı yetiştiren çiftçiler için devlet desteği sağlanmış ve köyden kente göç hem engellenmiş hemde iş olanağı yaratmıştır. Türkiye için özelleştirme sorun değildir. Önemli olan özelleştirmeden sonra çiftçilerin ekiminin hala destekleniyor olması ve şeker ithalatına ihtiyaç duyulmuyor olmasıdır.

Özelleştirme konusu işçilerin kafalarında da soru işaretleri yaratmış, işsiz kalıp kalmayacakları merak konusu olmuştur. Bu duruma açıklık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şeker fabrikalarında çalışan işçilerin işten çıkarılmasına izin verilmeyeceğini, işçilerin güvence altına alınabilmesi için özelleştirilen fabrikalardan teminat alacaklarını belirtmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı, işçilerin yanında pancar üreticilerinin de güvence altına alınacağının müjdeli haberini vermiştir.