YORUM YAP!

508 views
views

Sosyal medyayı aktif kullananlar olarak hemen hemen tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Fotoğraf paylaşma, check-in yapma, ruh eşini bulma ve bir de her mecrada yorum yapabilme gibi özelliklerini çok seviyoruz. Tüm bunlar teknoloji ve modern yaşamın getirisi olan asosyalleşmenin üstünü örten sihirli bir örtü adeta. Fakat artık bu konuda kafa patlatmaya gerek yok, çünkü ne olursa olsun, ne denirse densin sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası.

 

Sosyal medya ile ilgili pek çoğumuzun önemsemediği, fakat esasında en önemli olan konuya değinmek istiyorum. Her postun, her fotoğrafın altında bulunan ve kişilerin fikirlerini ahlaki, psikolojik veyahut başka herhangi bir kısıt olmadan belirtebildikleri “yorum” alanları. Peki ne demek bu “yorum”? TDK’ye göre yorum kelimesinin anlamları;

  1. Bir yazının veya bir sözün anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
  2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.
  3. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi; versiyon.

 

Görüldüğü üzere yorum kelimesinin Türkçe’deki karşılığı sosyal medyada gördüğümüz yorum anlayışı ile oldukça farklı. Sosyal medya kullanan insanların psikolojik sağlığı, eğitim durumu, yaşantısı gibi önemli faktörlere bakılmadan yorum yapabilme hakkı vermek maalesef çoğu zaman siber zorbalığı beraberinde getiriyor. Empati yeteneğinden yoksun, kendi hayatında mutsuz, bedeniyle barışık olmayan veyahut sadece ilgi çekmek, popüler olmak için kötü sözler sarf etmekten çekinmeyen insanların yorumları sebebiyle bu yorumlara maruz kalan pek çok insan mutsuz oluyor. Hatta bazı durumlarda bu olumsuz sözlere maruz kalmak kişileri intihara kadar götürebiliyor. Bu durumdan sorumlu olanlar sadece olumsuz yorumlar yapanlar değil elbette, özellikle ülkemizde hala yetersiz olan bilişim suçları cezaları, az gelişmiş sosyal bilinç, internet kullanıcısı olmak ile ilgili verilmesi gereken fakat verilmeyen eğitim gibi pek çok etken sayabiliriz. İnternet kullanıcıları olarak belki de hepimiz göz yumduğumuz her siber zorbalık durumundan sorumlu sayılabiliriz. Fikirlerimizi özgürce fakat ötekileştirici olmadan, rasyonel ve yapıcı biçimde ifade etmeyi öğrenmek öncelikli görevimizdir. Şiddet; bir insana yalnızca fiziksel zarar vermekle meydana gelmez, şiddetin form değiştirmiş tüm yüzleri ile savaşmak insanlık görevimizdir.

Kaynak:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5aa165eee60e54.05044550