TÜRKİYE’DE KİTLE FONLAMASI

474 views
views

Mecliste görüşmeleri süren torba yasa, eğer geçerse Türkiye’ye kitle fonlaması sistemi giriş yapmış olacak. Bu sistem en çok küçük yatırıcımları ve girişimcileri etkliyecek. Almanya, İngiltere gibi bir çok Avrupa ülkesinde uygulanan bu sistem Türkiye’de nasıl bir çizgide ilerleyecek önümüzdeki zamanlarda göreceğiz

Kitle Fonlaması nedir?
Kaba tabiri ile bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse
edilmesidir. Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizden sonra küçük ölçekli ve yeni kurulmuş şirketlerin finansman bulmakta yaşadıkları zorluklara bir çözüm alternatifi olarak ortaya çıkmıştır. Yatırımcı ile girişimcinin arasındaki aracı kurumlar ortadan kalktığı için kitle fonlaması sonucunda karşılaşılan maliyetler azalacak. Proje için toplanacak para fon toplama süresi içerisinde toplanırsa, proje sahibi parayı alacak istenilen miktar toplanamazsa yatırımcılara paraları iade edilecek. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birçok ülkede aktif olarak kullanılan fonlama ile belki de hiç büyüyemeyecek yatırımlara fırsat doğacak. Proje sahipleri oluşturulan elektronik platformda yatırımcıları ile doğrudan buluşturulacak. Bu şekilde hem yatırımcılara yeni bir alan açılmış olacak hem de girişimciler doğrudan yatırımcısı ile buluşacak. Piyasa için yararı ise küçük meblağlarda olan yatırımlar reel olarak piyasaya kazandırılmış olacak. Yasa meclisten geçerse sistemine esaslarının belirlenmesi ve platformun kurulumu SPK tarafından gerçekleşek.