Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi

1.560 views
views

Egemen iktisat anlayışına alternatifler sunmak, iktisadın disiplinler arası bir bilim olduğunu vurgulamak ve toplumsal süreci değerlendirmek için düzenleniyor kongre Varsayalım ki öğrenciler bir iktisat kongresi yapıyor…” İşte böyle başladı her şey. On üç senedir düzenlenen ve on dördüncüsü de 9-10-11 Mart tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü’nde düzenlenecek olan Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi (TÜÖBİK) neydi? Ya da neden sloganı ‘varsayalım ki öğrenciler bir iktisat kongresi yapıyor…’Öğrenciler soru sormaya çekindikleri kongrelerden çok sıkılmış olmalı ki kendi kongrelerini düzenlemek istediler. Belki de
hiçbir korku düşüncesi olmadan soru sorabildikleri bir ortam hayalinden çıktı hayatımıza girdi bu kongre. Çünkü üniversite, düşüncelerin totaliter sistem süzgecinden geçirilmeden dile getirilebildiği, soru sormayı kendilerine ilke edinen öğrencilerin yaşam alanıydı.(Yani olmalıydı!) Yoksa neden ilkokul yıllarında başlayan, bir an önce üniversiteye gitme hayali okula ilk adımımızı attığımız anda zihnimizde yer etmeye başlasın ki? Bu hayalle hayat mücadelesine atılan öğrenciler, üniversiteye geldiklerinde durumun aslında böyle olmadığının farkına varıyorlar ve tamamen öğrencilerin sorumluluk aldığı, bağımsızlık ilkesi altında bir kongre düzenleme kararı alıyorlar. Peki neden iktisat kongresiydi? Mevcut iktisat eğitimi, neo-klasik ve neo-liberal öğretiden öteye geçememiş, kendi iç çelişkileri ile kısır döngü halinde süre gelen bir eğitimden ibaretti ki hala da öyle. İşte bu mevcut eğitim sisteminde kafaları karışan öğrenciler, başka bir iktisadın mümkün olabileceğine inandıkları için iktisat kongresinde buluşmaya karar verdiler. Buluştular da. 13 senedir buluşuyoruz. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı tüketim toplumunun sadece mal ve hizmet tüketiminden öte artık bilgi de sadece tüketilen bir şey haline geldi. Bilginin tüketilmesi; bilgiyi kullan-at ve  ‘tüketiyorum o halde varım!’ mantalitesinden uzaklaşmak isteyen öğrencilerin tüketimin dışına çıkıp bilgi üretmeye çabaladıkları bir kongre. Mevcut iktisat anlayışının kapitalist sistemin boyunduruğunun altında olması, kapitalizmin kendisinin yarattığı sorunlara cevap vermiyor. Gün geçtikçe büyüyen bu sorunlar derinleşmekte, yaşadığımız zaman; savaş politikalarının derinleştiği, işçi ölümlerinin arttığı, kadın cinayetlerinin meşru hale getirildiği, insan emeğinin değersizleştirildiği, çocukların gülmeyi öğrenmeden ağlamayı
öğrenerek büyüdüğü bir hal aldı.Egemen iktisat anlayışına yeni alternatifler sunmak, iktisadın disiplinler arası bir bilim olduğunu vurgulamak ve içinden geçtiğimiz toplumsal süreci değerlendirmek amacıyla düzenlenen kongrenin bu yıl ki teması ’21.yy Kapitalizmi: İnsanlığı
Ne Bekliyor?’ Bu tema altında kapitalizmin yol açtığı sorunlar; dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan krizlerin yol açtığı savaşlar, totaliterleşme eğilimleri, artan işsizlik, yoksulluk ve gelir adaletsizliği, toplumda ötekileştirilen kesimleri -kadınlar, cinsel yönelim farklılığı, dini ve mezhebi farklılıklar vb.-, kapitalizmin doğa ilişkisi, gibi konuları sorgulayıcı,
araştırmacı ve eleştirel bir bakış açısı ile konuşacağız.İşte böyle arkadaşlar. Tamamen öğrencilerin söz hakkı bulunduğu bu kongrede fikirleri paylaşmak, kendi derdini anlatmak,
ortak çözümlere ulaşmak üzere sizleri de üniversitemize çağırıyoruz.

HATIRLAYALIM

Geçmiş yıllarda TÜÖBİK’de öne çıkan başlıklar nelerdi kısaca hatırlayalım; 11. TÜÖBİK, “İktisat ve Toplum” ana başlığı ile Kocaeli Üniversitesi’nde, 13 üniversiteden 80 sunumla gerçekleşti. Tartışmaların yoğunlaştığı alt başlıklar ise; İş Hayatı ve Çalışma Koşulları, Ortadoğu ve Suriye ile Savaş Ekonomileriydi.12. TÜÖBİK haziran direnişinden sonraki yıl ODTÜ’de gerçekleşti. Kongrenin ana başlığı ise “Toplumsal Direnişin Ekonomi Politiği” idi. Yaklaşık 70 sunumun olduğu kongrede öne çıkan alt başlıklar; Mücadele ve Kadın idi, Haziran Direnişi ve Toplumsal Muhalefet başlıklarında tartışmalar hararetlendi.13. TÜÖBİK “Yeni Türkiye’nin Ekonomi Politiği” ana başlığı ile Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti. Öne çıkan başlıklar ise; Çalışma Hayatında Neoliberal Dönüşümler (iş cinayetlerinin toplu katliamlara dönüştüğü Soma, Ermenek, Torunlar’da meydana gelen katliamların kapitalizmin doğası olduğu üzerine duruldu ve alternatifler tartışıldı.), Büyüme Sorunsalı ve Bütçe (makroekonomi politikaları tartışıldı.) tartışmalar bu konularda yoğunlaştı.
14. TÜÖBİK, 20.yy Kapitalizmi: İnsanlığı Ne Bekliyor başlığı ile 9-10-11 Mart tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşerek. Özet gönderim tarihi 5 Şubat 2016. Geri bildirim tarihi: 12 Şubat 2016, Sunum teslim tarihi: 1 Mart 2016 olarak belirlendi. Tartışmaları zenginleştirmek açısından tüm arkadaşlarımızı TÜÖBİK’e bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için 14.
Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi Facebook sayfasına bakılabilir.

Fatma KIZILIRMAK