SANAT ÜZERİNE BASİT BİR DENEME

822 views
views

Sanat… Söylemesi kolay ancak üzerine konuşup tartışması oldukça uzun sürecek bir olgu. Sanat sözcüğü günümüzde insanların büyük kısmı için bir üst düzey uğraşıyı, sanki belirli bir zümrenin üzerine konuşup tartışabileceği, yine o zümrenin tekelinde ilerleyen bir olguyu çağrıştırmaktadır. Oysa ki sanat ne belirli bir zümrenin aracı ne de yalnızca bazı insanları ilgilendiren bir olgudur.

Sanat insandır, sanatı insan var etmiştir. Duyguları, düşünceleri, hayalleri, istekleri ifade etmektir sanat. Sanat ekmek gibi, su gibidir insan için, ihtiyaçtır. Her insan hayatının belirli bölümünü kendini anlamaya, anlatmaya ayırmalıdır. Sanatla uğraşmalıdır yani. İnsan yazmayı da çizmeyi de bilmelidir.

Kimsenin değildir sanat, kendilerini toplumdan ayıran, toplumu hor görenlerin hiç değildir. Ne bir ulusun ne de bir ülkenin ellerinde yükselir. Sanat insanlığın, tüm insanlarındır. İlle de birilerinin olacaksa ezilenlere ait olmalıdır sanat. Ezilenlerin sesi olmalıdır.

Sanat acıyı da hüznü de öfkeyi de aşkı da… Ne geliyorsa aklınıza, haykırır dünyaya. Bazen aşığın aşkı bazen işçinin tulumu bazen de bir hastanın ilacıdır. Ne olursa olsun insanındır sanat. Dostu, sırdaşı, sevgilisi, dert ortağı…

Yılmaz Can DERDİYOK

İletişim: ycderdiyok@gmail.com