Müzik -Sağlık İlişkisi

4.015 views
views

Kibalyon’un “Evrenin tamamı bir titreşimdir.” aforizması her şeyde bir ritim olduğunu müziğin hayatımızın her yerinde olduğunu anlamamıza yardım etti. Anne karnında bir bebeğin de dahil olmak üzere duyduğumuz titreşilerden etkilendiğimiz gerçeği var. Hayatımızın her döneminde ve evresinde olduğu gibi gerek fiziksel gerek ruhsal hastalıkların tedavisinde müzik başyardımcılardan biri. Öyle ki sesin tedavi edici yönü çok eski zamanlarda keşfedilmiş hala günümüzde devam edilen bir tedavi yöntemidir. Eski Türklerde ve Osmanlı devrinde de bu tedavi yönteminin çok fazla kullanıldığı biliniyor. Farabi, İbn-i Sina, Ebu Bekir Razi, Hasan Şuri, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Haşim Bey gibi Türk bilginler müzikle tedavinin ilk temellerini atarak bugün yapılan tedavi ve bunların araştırmaları için ilk adımı atmışlar ve şu an dünyada bu tekniği kullanan bir çok bilim insanı için öncü olmuşlardır. Müziğin özellikle ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı söyleyen düşünürlerden Farabi makamların ruha etkisini şöyle açıklamıştır,

Rast makamı: İnsana sefa(neşe, huzur) verir.
Rehavi makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.
Küçek makamı: İnsana hassasiyet (duyarlılık) verir.
Büzürk makamı: İnsana havf ( çekinme, sakınma duygusu) verir.
İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.
Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
Uşşak makamı: İnsana gülme ‘dilhek’ verir.
Zirgüle makamı: İnsana uyku ‘nevm’ verir.
Saba makamı: İnsana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.
Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.
Hüseyni makamı: İnsana sulh (sükunet, rahatlık) verir.
Hicaz makamı: İnsana tevazu (alçak gönüllülük) verir.

Günümüzde de çocuklarda uyku problemlerinin giderilmesinde,öğrenme güçlüğü çekme ve rehabilitasyonda,ergenlik dönemindeki gençlerin agresif tavırlarını azaltmak için müziğin etkili bir tedavi yöntemi olduğu söyleniyor. Ayrıca eğitim ve müzik birlikte olduğunda öğrenmenin kolaylaştığı görülmüştür.Bu konuda yapılan birçok araştırma, doktor ve müzisyenlerin; depresyondan kansere, yüksek tansiyondan kronik ağrılara, disleksiden akıl hastalıklarına, migrenden uyuşturucu madde bağımlılığına kadar geniş bir sahada tedavi gayesiyle müziği kullandıklarını göstermektedir. Son zamanlarda yapılan araştırma ve deneylerde kanser hastalıklarının tedavisinde müzik büyük yardımcı konumda. Müzik eşliğinde tedavi kaygı ve ağrıları azaltıyor. Tedavi sırasında dinlenilen newage denilen müzik tarzı aynı zamanda hastaların cerrahi ve medikal müdahalelerde, akut ve kronik ağrılarını azaltma yöntemlerinden biri olduğu söyleniyor. Palyatif tedavi gören hastaların, huzur ve gevşeme hislerini artırarak yaşam kalitelerini yükseltir. Ayrıca, hasta yakınlarının empati, şefkat hislerini güçlendirir ve bakım verme davranışlarına olumlu katkı  sağlıyor.