Kula

2.132 views
views

 

 

Manisa’ nın bir ilçesi olan Kula, tarih öncesi devirlerden beri insanların yaşamlarını sürdürdüğü bir yerdir. Volkan konileriyle dolu bu yer gerek yeryüzü şekilleri gerekse verimli topraklarıyla insanları kendisine çekmiştir.  İlk çağlarda bura görünüşü nedeniyle ” Yanık Yöre” ”Katakekaumene” olarak biliniyordu. 300 kilometre karelik bu jeoparkı, Strabon ”500 stadya uzunluğunda ve 400 stadya genişliğinde olan bu bölgede zemin kül gibidir, dağlar ve kayalar sanki yanmış gibi siyahtır” diye ifade etmiştir.

Kula isminin de nereden geldiği konusunda iki tahmin vardır. vardır. Birincisi Kule isminden geldiğidir. Sart kralı Giges’ in hasta olan kızının hava değişimi için burada bir kule inşa ettirdiğidir. İkincisi ise Lidyalılar döneminde ki eski bir yerleşim yeri olarak kurulan Klanoda isminden geldiğidir.

Kula Volkanik Jeoparkı Avrupa ve UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na 2013 yılında dahil edilmiştir. Bu yörede ki başlıca volkan unsurlarını koniler ve lav akıntıları oluşturur. Konilerin genel sayısı 68 kadardır. Üç ayrı volkanik evreye ait koniler bulunmaktadır. En son dönemde oluşmuş            ( yaklaşık 10 bin yıl önce ) konilere halk arasında ” devlit ” diye adlandırılmaktadır. Bu evreye ait sertleşmiş tefra tabakaları üzerinde insan ayağı izi bulunmuştur ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca Kula’ dan geçerken yol üzerinde peri bacalarına benzer şekiller görebilirsiniz. Bu yeryüzü şekillerinin Kapadokya’ daki peri bacalarına benzemesi nedeniyle ”Kuladokya” diye de bilinir.

Bitki örtüsü yüksek kesimlerde karaçam, kızılçam, meşe, palamut alçak yerlerde maki türleri yaygındır.Araştırmacıların ve farklı yerler görmek isteyen insanların uğrak yerlerindendir.Bu bölgede bulunan Jeopark binasını, tarihi evleri ve sokakları da gezmeyi unutmayın.

İzmir’ e uzaklığı 150 kilometredir.

Stadya: 1 stadya 185 metreye denk gelir. Bu uzunluk birimi eski yunan uygarlıklarında kullanılmıştır.

Tefra: Volkanizma esnasında çıkan toz, kül, cüruf, volkan bombası gibi katı parçacıklardan oluşan volkanik kaya, piroklast.