HSYK’ya Onay

1.291 views
views

ak-parti-den-flas-hsyk-teklifi-5517375_7047_oCumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün HSYK düzenlemesini onaylaması ve Resmi Gazete’de ilan edilmesinden sonra çeşitli itirazlar gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Gül Bu tartışmalara karşılık bir açıklama yayınladı:“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda değişiklik yapan Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasından sonra her safhasını özellikle Anayasaya aykırılığının bulunup bulunmadığı bakımından incelettim ve Teklifte 12 maddede yer alan 15 hususun Anayasayla açıkça çeliştiğini gördüm ve Adalet Bakanını çağırıp uyardım.

Bunun üzerine TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul safhalarında uyarılarım dikkate alınarak, Teklifin ilk halinde bulunan, HSYK Daire Başkanlarının belirlenmesi, HSYK’ya tetkik hakimi ve müfettiş atanması, gönderilmesi ve görevlendirilmesi,  HSYK üyelerine disiplin cezası verilmesi, yönetmelik ve genelge çıkarma gibi konularda özellikle Adalet Bakanına yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulunda veya ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm.

Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum.”

HSYK  düzenlemesine en çok karşı çıkan ise CHP oldu. CHP milletvekilleri Uğur Bayraktutan ve Tufan Köse, HSYK yasasını hemen AYM’ye götürüp “yürürlüğü durdurma” kararı almak için Başbakanlık Basımevi’ne gönderildi.

HSYK’nın kabulü ile 460 personelin görevi son buldu.Adalet Akademisi’nde ise bu sayı 100 olarak belirlendi. HSYK 1. Dairesi bu kişiler yerine adaylar gösterecek HSYK genel kuruluna sunacak.Bekir Bozdağ ile toplanacak genel kurulda yeni personeller belirlenecek.

klmn HSYK’ya göre yeni personelin görevlerine atanması şöyle olacak:

-Görevi sona eren 270 idari personelin yerine Adalet Bakanı atama yapacak.

-HSYK Genel Sekreteri, yine bakan tarafından genel kurulun belirleyeceği 3 aday arasından atanacak. 

-Teftiş Kurulu Başkanı’nı bakan atayacak.  Teftiş Kurulu başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını bakan atayacak. 

-Bakan, üyelerin dairelere dağılımını yapacak.  Tetkik hakimi ve müfettişlerini, HSYK 1. Daire’nin belirleyeceği adaylar arasından genel kurul atayacak.