Hayatımızın Eksik Parçası Van Gogh

1.085 views
views

Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un mektupları “ Dostlukla – Seçme Mektuplar ” adlı kitabında toplanmıştır. Mektuplara bir genel giriş, geçmişe ait aile fotoğrafları ve özgün mektup sayfalarından seksen yedisinin röprodüksiyonları eşlik etmektedir.

Van Gogh’un 860 mektubundan 265’ini içeren kitapta ressamın karmaşık iç dünyasını kavramayı sağlayacak ayrıntılı ipuçlarıyla kardeşi Theo’yla olan yakınlığı ve buna tezat olarak babasıyla arasındaki rahatsız edici ilişkisi gözler önüne serilmiştir. Bunun yanı sıra kitap, Van Gogh’un yazgısını bulmak için giriştiği ve onu bir sanatçı olmaya yönelten sonu gelmez arayışı, sanat ve edebiyat tutkusunu, Paris’te kökleşmekte olan ve onun da içinde yaşadığı avangard sanat akımını da içermektedir.

Sanat dünyasının ünlü isimlerindendir Van Gogh. Biz genelde tablolarından tanırız ancak hayatı ve kişiliği ile de örnek alınması gereken birisidir Gogh. 1879’da misyonerlik amacıyla Belçika’da fakir bir madenci bölgesi olan Borinage’a yerleşmiş ve buradaki madencilerin kötü yaşam koşullarından etkilenerek onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için özellikle kötü koşullarda yaşamış, yemek ve kıyafetlerinin çoğunu işçilere vermiş, yatak yerine saman üzerinde uyumuştur. Ancak rahiplik mesleğinin saygınlığını zedelediği için işine son verilmiştir. Ama Gogh, bir yıl daha bölgeyi terk etmemiştir.

Van Gogh’un duyarlılığı, günümüzde izine hiç denilecek kadar az  rastlayacağımız bir duyarlılıktır. Zaten günümüz toplumunda bireyler bu kadar duyarlı olsalar toplumda sefalet içinde yaşayan insanlar veya  çöpten ekmek toplayıp onlarla karnını doyurmaya çalışan insanlar  olmazdı. Toplumca bana dokunmayan yılan bin yaşasın durumundayız. Bize veya yakın çevremize bir şey olmasında diğerleri çok da önemli değil…

1882 yılında sokakta 5 yaşındaki çocuğu ile sokağa atılmış hamile bir kadına evini açmış bir ressamdır ayrıca Gogh. Tüm kasabayı saran dedikodulara rağmen doğan çocuğa da bakmıştır.

Günümüz ile kıyaslayacak olursak insanlar koruyucu değil sokağa atıcı rolündedir. Kadınlar erkeklerin gözünde yalnızca dayağa maruz kalacak bir objedir. Erkeklerin görevi korumak değil korunacak duruma getirmektir.

Van Gogh, genel olarak Ayçiçeği tablosuyla tanınır. Van Gogh sarısı… Ressamın resimlerinde en çok kullandığı renklere hakimdir  bu tablosu. Resimde ayçiçekleri, alegorik olarak hakikati ve ışığı ( tanrıyı ) takip etmeyi simgeler. Resim aslında özentisizce ve fazla gayret gösterilmeden yapılmış hissi uyandırmaktadır ancak, çok ustalık gerektiren bir resimdir. Bu nedenledir ki dönemin sanat ve resim anlayışından çok uzakta olan bu tablo  hala sanat severler için çok değerlidir.

Kitap okunası hayat öğrenilesi. Van Gogh, resim sanatının Dostoyevski’si…