G20 Antalya Zirvesinin Sonucu

851 views
views

Bildiğimiz ve basından takip ettiğimiz üzere bu yıl G20 Liderler Zirvesinin dönem başkanı Türkiye’ydi. Zirve 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya’da toplandı. Bu toplantı sırasında Fransa’da meydana gelen patlamadan dolayı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande zirveyi yarıda bırakıp ülkesine dönmüştü. Zirvede ekonomik sorunlar, küresel ekonomik daralma, Suriye ve mülteciler gibi ana konular ele alındı.

Küresel ekonomik büyüme dengesiz görünümünü sürdürmekte ve bazı büyük ekonomilerdeki olumlu görünüme rağmen beklentilerin altında seyretmeye devam etmekte. Finansal piyasalardaki riskler ve belirsizlikler devam etmekte ve jeopolitik zorluklar giderek küresel bir soruna dönüşmekte.

Verimliliği kapsayıcılığı ve büyümeyi desteklemek amacıyla bütçe harcamalarının ve gelirlerinin dağılımını gözden geçirmeye de devam edilecek. Olumsuz yayılma etkilerini en aza indirmek, belirsizliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla, başta para politikası ve diğer politikalara ilişkin önemli kararlar olmak üzere, adımlarınızı dikkatli bir şekilde ayarlayacak ve açık bir iletişim politikası izlenecek. Büyük ve oynak sermaye hareketliliğinden kaynaklanan risklerin olduğu bir ortamda, yeterli bir küresel finansal güvenlik ağının sağlanmasını da içeren uygun çerçevelerle finansal istikrarı sağlayıp ve finansal küreselleşmenin nimetlerinden istifade edilecek. Döviz kuruna ilişkin önceden verilmiş olunan taahhütleri tekrar gündeme gelip ve her türlü korumacılığa karşı durulacağı dile getirildi.

Değişen ekonomik şartlar ve politika öncelikleri ile özellikle yavaşlayan verimlilik artışı gibi yapısal zorluklar karşısında geçerliliklerini muhafaza etmek ve ortak büyüme hedefi ile tutarlılıklarını korumak amacıyla büyüme stratejileri gözden geçirmeye ve güncellemeye de devam edilecek. Güncellenmiş büyüme stratejileri ve ana taahhütler uygulama takvimlerini içeren Antalya Eylem Planı, küresel ekonomideki zorlukları aşmaya yönelik kararlığı yansıtmaktadır.Uluslararası emek hareketliliği ile yaşlanan nüfuslar gibi konular yoluyla emek piyasalarına sağlanmış olan fırsatlar ile meydana gelen sınamaları ele alınacak.

Küresel ticaret ve yatırım, ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli itici güçlerini oluşturmakta, istihdam yaratmakta ve refah ile kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmaktadır. Küresel ticaretteki büyümenin kriz öncesi dönemin altında kalmaya devam ettiğini göz önünde. Bu durum hem dönemsel hem de yapısal faktörlerin bir sonucudur.

Finansal kuruluşların dayanıklılığının güçlendirilmesi ve finansal sistemin istikrarının geliştirilmesi, büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için önem arz etmekte. Ayrıca, küresel sistamik önemi haiz sigorta şirketlerinin zarar karşılama kapasitelerine yönelik yükümlülüklerin ilk versiyonu üzerinde uzlaşıldı.

Başlıca insani, siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla mevcut göç krizinin boyutu, küresel bir endişe haline gelmiştir. Anılan krizin ve uzun dönemli sonuçlarının üstesinden gelinebilmesi için koordineli ve kapsamlı yanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde benzeri görülmemiş sayılara ulaşan mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere koruma ve destek sağlanması ve kalıcı çözümler bulunması yönündeki tüm çabalara yönelik desteği güçlendirmeye devam edilecek. Tüm devletleri, mevcut krize mukabelede bulunulmasına katkı sağlamaya ve mültecilerin yeniden yerleştirilmesi, diğer insani kabul yöntemleri, insani yardımlar ve mültecilerin hizmetlere, eğitime ve temel ihtiyaçlara ulaşmasının temini doğrultusundaki çabalar vasıtasıyla krizle bağlantılı külfeti paylaşmaya davet edildi. Yer değiştirmelere neden olan temel sorunlara çözüm getirilmesi ihtiyacının üzerine vurgu yapıldı. Suriye’deki savaşın ve insan göçlerinin önüne geçmek için üye her devlet üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Bu sorun bölgesel bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Suriye’deki iç savaştan kaçan halk Avrupa’ya akın ediyor. Bu da ekonomik dengeleri olumsuz yönde etkiliyor.

Çin Başkanlığı kapsamında 2016 yılı Eylül ayında Hangzhou’da gerçekleşecek. 2017 yılında Almanya’da liderler bir araya gelecek.