Freedom House’un Türkiye Raporu

1.127 views
views

 

Türkiye’de son on yılda basın ve ifade özgürlüğüne yapılan geniş çapta müdahaleler ve kısıtlamalar uluslar arası platformda da yankı bulmaya devam ediyor. Açıklanan rapora göre Türkiye bu yıl da özgür olmayan ülkeler kategorisine girdi. 17 Aralık yolsuzluk olaylarından sonra 45 binden fazla polis, 2500 den fazla yargıç ve savcı yeniden görevlendirilmiştir. Nitekim çok sayıda gazeteci fikirlerini dile getirdiği için işinden olmuştur. İnternet yayınlarıyla ilgili düzenleme ve kanunla getirilmesi düşünülen değişiklikler web sitelerinin mahkeme kararı olmadan engellenmesini mümkün kılmıştır.

Alınan bilgilere göre TİB 2014 yılında 22.645 internet sitesine erişimin mahkeme kararı olmaksızın kapatıldığını açıklamıştır.. Özellikle Twitter, Youtube gibi kullanımı yaygın sosyal sitelerin erişiminin engellenmesi ve nitekim Twitter yasağının iki hafta boyunca engellenmiş olması geniş tepkilere yol açmıştı.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye’ye yaptığı çağrıda tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması gerektiği bunun ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade etmiştir ve buna temel oluşturabilecek yasal düzenlemelerin reforme edilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştur.

Medya üzerinde baskı genelde; tutuklama, telefon dinlemeleri, işten çıkarmalar, sürgün edilmeler, büyük medya şirketlerinin satın alınması, tehditler şeklinde olmuş ve bu da hak ve özgürlüklere baltalanmış olduğunu aleni bir şekilde göstermiş oluyor. Demokratik bir devlette basın ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazdır. Ancak görüldüğü üzere otoriter rejimlerde bunun aksi girişimler baş göstermektedir.