Fareler ve İnsanlar; Umarsız İnsanların Öyküsü

3.177 views
views

   Fareler ve İnsanlar: Nobel Edebiyat Ödülü sahibi John Steinbeck tarafından yazılmış bir Novelladır.Kitapta,Büyük Buhran sırasında iki gezgin çiftlik işçisinin yaşadığı trajik olaylar anlatılır.

  Kitap;çocuk kitabı gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde günümüz insanının temel sorunlarına değindiğini görebiliriz.Yalnızlık;karakterler arasında en göze çarpan tema olarak karşımıza çıkar.Öyle ki,köpeği öldürülen Candy’in yalnızlığa sürüklemesi ve çiftlikte çalışanların,öldürülen köpeğin boşluğunu dolduramamış olması yalnızlığın boyutu hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor.Ya da sırf siyahi olduğu için çiftlikte çalışanlar tarafından dışlanan,çiftlik çalışanlarının yatakhanesine dahi alınmayıp ahırda yatmaya mecbur kalan Crooks’un durumu dönemin zihniyeti hakkında bilgi edinmemizi sağlar.John Steinbeck,yalnızlık temasına yaptığı vurguyu:öyküyü ”Soledad” şehrine yakın bir yerde kurgulayarak arttırmıştır.Çünkü şehrin adı İspanyolcada ‘yalnızlık,tek başınalık’ anlamına gelmektedir. Bir diğer önemli nokta ise;karakterlerin bazı yönlerden güçsüz olmasıdır.Lennie fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen zihinsel yetersizliği,Lennie’yi güçsüz kılmaktadır.Diğer karakterlerin güçsüz olmasının nedeni ise yaşanan Büyük Buhran döneminin sonucu olan ekonomik güçsüzlüktür.Dönemin koşulları gereği insanlar günü kurtarma peşindedirler.Ancak Lennie ve George bu koşullara rağmen gelecek hayalleri kurup bu hayaller için çaba göstermektedirler. Dikkat çekici bir diğer konu da sınıfsal ayrımdır.Kitapta,emeği temsil eden işçi sınıfı ile sermayeyi temsil eden çiftlik sabihi arasında yaşananlar:Büyük Buhran dönemindeki işçi sınıfının yaşadığı zorlukları,sıkıntıları gözler önüne sermiştir.Bu sınıflar arasında var olan bu duruma rağmen hepsinin ortak bir noktası vardır; hayaller.Yaşadığı topraklar onlara ve hayallerine iyi davranmıyor olsa bile hepsi yastığa başını koyduklarında farklı hayallere dalıyorlar.Kimi film yıldızı olmak kimi toprak sahibi olmak kimi rahat bir hayat sürmek kimisi de kümes hayvanları ve tavşanlardan sorumlu olmak…

    İnsan ilişkilerindeki kopuklukları,Büyük Buhran dönemindeki işçi sınıfının sıkıntılarını, hayallerin yaşantımızdaki önemini sade bir dille okuyucuya aktaran Fareler ve İnsanlar,herkesin zevkle okuyabileceği bir eserdir.

YAZARIN NOTU:
Ben kendim de bayağı uzun bir süre göçmen işçiydim. Öykünün geçtiği yerlerde çalıştım. Karakterler bir yere kadar, çeşitli insanların karışımıyla ortaya çıktı. Lennie ise gerçek biriydi. Şu anda Kaliforniya’daki bir akıl hastanesinde. Onunla haftalar boyunca yan yana çalıştım. Gerçek Lennie bir kızı değil, bir ustabaşını öldürdü. Kızgındı, çünkü patron arkadaşını işten çıkarmıştı, Lennie de dirgeni karnına saplayıverdi. Bunu arka arkaya defalarca yapışını izlediğimi anlatmaktan nefret ediyorum. Onu, çok geç olmadan durdurmayı başaramadık.

(John SteinbeckThe New York Times röportajı, 1937)