Evrensel Kültür: Popüler Kültür

1.820 views
views

POPÜLER KÜLTÜR

 

Popüler Kültür ya da Pop Kültürü, özellikle 20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek bir kavramdır. Nispeten eski halk kültürü olarak literatürde tartışılsa da, aslında toplumsal kültürün ve günlük yaşamdaki değişken alışkanlıkların biçimsel anlamda farklılaşması ve yaygınlaşması olarak anlatılabilir.Popüler kültürün genel manası, dönemlik meşhur olan davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıyafetler gibi unsurların o dönem içinde yaygınlaşması ve tüketilmesi hali durumudur. Yani, üretkenliğin sınırlı kaldığı, kalıcı olamayacak ancak yaşandığı döneme etki edebilecek unsurların bütünüdür. Zaten, sırf bu özelliği nedeni ile de, bir çok entelektüel ve bilinçli çevrede, popüler kültür alışkanlıkları ağır şekilde eleştirilmektedir

Popüler kültürün en çok etkilediği, asıl hedeflediği toplumsal kesim, gençlerdir.Türkiye’de son yıllarda yaşanan yoğun sosyal ve kültürel dönüşümlerin etkileri, toplumun bütün kesimleri açısından önemlidir.Ancak ergenlik döneminde çocukluktan kurtulup genç olma ve yetişkinliğe hazırlanma çabası içindeler iken öte yandan bu dönemin en önemli görevlerinden birisi olan özerklik ve kimlik kazanma çabası bu akıma gençleri daha da bağlamaktadır.
Pop-Culture-608x500

Günümüz popüler  kültürün  en önemli kaynağı internet odaklı kaynaklardır. Fakat televizyonun bu akımı evrenselleştirmesi ve birey ve toplumun odak merkezine yerleştirmesindeki etki çok büyüktür. Televizyon daha çok eğlence amacıyla kullanılan bir araçtır. İnsanların iş dışında kalan boş zaman dilimini ve daha önce yaptığı aktivitelerin yerini doldurmaktadır.Popüler kültürün hayatın her alanına girmesiyle bugün artık iyice anlaşılmıştır ki televizyon küçük tartışma ortamlarının oluşmasını engellemekte, boş zamanlarında insanların birbiriyle oturup ciddi bir şeyler konuşmalarını, aralarında fikir ve düşünce alışverişini engellemektedir. Bu da toplumun mutsuz ve içe dönük bir psikolojiye sahip olmasının ne denli kolay ve ulaşılabilir olduğunu göstermekte..

Her ne kadar fikirsel anlamda eleştirilse de, kitleleri peşinde koşturan popüler kültür etmenleri bu anlamda başarılı sayılabilirler. Çünkü binlerce, hatta milyonlarca bireyi takipçi haline getirebilmek, dünyanın bir ucunda diğerine aynı kıyafet, müzik, düşünce ve bir çok şeyi meşrulaştırmak, büyük bir çaba ve etki gücü gerektirmektedir.