ENGELSİZ YAŞAM

1.211 views
views

Rakamlarla Engelsiz Yaşam

Engelli literatürde doğuştan veya herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi  nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, balım, rehabilitasyon, danışmanlık ve ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder.ünya nüfusunun yaklaşık %10’u yaklaşık 650 milyon insan bir engel ile yaşamaktadır.ülkemizde resmi kayıtlara göre 1.536.306 kişi engelli olup bu kişilere kanunla özürlü be eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü gereği hizmet verilmektedir.

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i, yani yaklaşık 1 milyar insan bir engelli ile yaşamaktadır. ILO’ ya göre çalışma yaşında olan insanların 386 milyonu engellidir.Engelli bireyler arasında işsizlik baız bölgelerde %80’e kadar ulaşmaktadır. WHO ise bazı ülkelerde engellilik durumunun sebebinin %25′ varan oranlarda şiddet ve yaralanmalar olduğunu belirtmektedir. Ayrıca engelli bireylerin şiddete tecavüz karşısında daha savunmasız olduğu yapılan bir çalışma ile kanıtlanmıştır.

               Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki engeli bireylerin engel grubuna göre dağılımı yer almaktadır.

g

 

Ülkemizde engelli bireylerin istihdamı , belediye hizmetleri , rehabilitasyon hizmetleri gün geçtikçe artmaktadır. Fakat bu hizmetlerin beklentileri karşılayıp karşılamadğı hala tartışma konusudur. 1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Geçtiğimiz günlerde yani 3 Aralıkta çeşitili organizasyonlar düzenlendi. Engelli bireyleri topluma kazandırmak tüm toplumun ortak ödevidir.