Dijital Planlama-Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

973 views
views
word composition of the concept ERP (Enterprise resource planning)

Enterprise Resource Planning – ERP – Kurumsal kaynak planlaması

Kurumsal kaynak planlaması (Enterprise resource planning (ERP)) işletmelerde üretimi için gereken kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerinin genel tanımlamasıdır.ERP sistemleri bir yada birkaç yazılım modüllerinin bir araya getirilerek işletmenin tüm operasyonel faliyetlerinin elektronik ortamda kontrol edilebilmesine imkan sağlar.

ERP yazılımları farklı firmalarca üretilir ve uygulaması yapılacak şirketlerin ihtiyaçlarına göre modifikasyonlar yapılarak kullanılır. ERP işletmelere stratejik kararlar için kullanılacak verilerin en hızlı ve en doğru şekilde elde edilmesi olanağını kazandırır bu nedenle özellikle büyük kapasiteli işletmelerin kullandığı sistemlerdir. Firmaların bu sistemlere geçişlerinde ERP yazılım danışmanları, yazılımın kuruluş aşamasındaki işlemleri gerçekleştiren, data aktarımını yapan ve kuruluştan sonra gerekli teknik destegi veren konumundayken; ERP danışmanları ise  firmanın iş akışlarını inceleyip organizasyon yapısını çözümleyen firmanın hangi koşullarda en verimli geçişe ulaşacağını analiz eden taraf konumundadır. ERP sistemlerinin kurulumu uzun bir süreci kapsarken sonrasında şirkete önemli ölçüde faydalı olabilmektedir.