Deja Vu Nedir?

1.110 views
views

Son yıllarda ismi oldukça telaffuz edilmeye başlanan ve ünlü roman adamlarıyla aktörlerin roman ve filmlerinde dahi işlenen dejavu olayı, patolojik bir durumdur. Kişilerde bazen bilinçlilik ve gerçeği algılama durumları bozulabilmektedir.  İşte böyle durumlarda ilk defa görülen bir olay ya da yer kişilere daha önce görülmüş ya da yaşanmış olarak gelebilmektedir. Dejavu, bilinç durumundaki bozukluklar nedeniyle daha önce yaşanmış duygusuna kapılma durumudur.

 

Dejavu en yalın haliyle, yaşanan bir olayı veya görülen herhangi bir mekanı daha önceden görmüş olma duygusudur.  Kelime anlamı itibariyle bu anlama gelmektedir. “Deja” kelimesi Fransızca’da daha önceden anlamına gelirken, “voir” kelimesi ise görmek anlamına gelir.

 

Beyin bazı durumlarda görüntü ve ses gibi girdileri beyne giriş anı sırasında algılayamayabilir. Bu durumun nedenleri arasında ise yorgunluk ve stres gelmektedir. Beynin bu gibi nedenlerden dolayı algılamada zorluk yaşaması dejavuya neden olabilen bir durumdur. İlk başta algılanamayan sonra ise algılanan girdiler, algılandığında kişi bu girdiyi daha önce yaşamış hissine kapılabilir.

 

Beyinde çeşitli loblar bulunmaktadır. Sağ ve sol lob milisaniyeden daha az bir zaman farkıyla çalışırsa da dejavuya zemin hazırlanmış olabilmektedir. Burada bir lob diğerinden daha önce algılama yaptığı için geç algılayan lob geç algılanan bu durumu daha önceden yaşanmış hissine kapılır. Bu durumun nedeni ise nöronlarda bulunan aksonlardaki küçük sapmalardır. Dejavunun bir diğer nedeni ise bu şekildedir.

images

Dejavu durumu önceden yaşanmış hissine kapılmayken bir de bu durumun tersi bulunur. Onun adı ise jamais-vu dur.  Eğer bu durum yaşanırsa kişiler tanıdıkları yerlerde yabancılık çekerler. Bu durum da, aynı şekilde dejavunun oluşmasında yer alan sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır.  Dejavu durumuyla ilgili birçok araştırma yapılır. Bu araştırmaların birisi ise insanların %50’den fazlasının hayatlarında en az bir kere dahi olsa dejavu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Bir süre sonra dejavunun en son ne zaman yaşandığı unutulmaktadır.