Cari Açık ve Finansmanı

1.307 views
views

  Türkiye, 1980’lerin sonlarına doğru dış ticaretin serbestleştirilmesi ve sermaye hareketlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber ithalat ve ihracatında büyük artışlar yaşamıştır. 1990’lı yılların başlarında Türkiye büyüme rakamlarını arttırabilmek için ihtiyaç duyduğu ve bağımlısı olduğu ara ve sermaye malları ithalatı dış ticaretteki engellerin de kalkmasıyla beraber hızla artmaya başlamıştır. Bununla birlikte büyümedeki artışa paralel olarak cari açığımız artmıştır. İhracatın milli gelire oranla artıyor olması, cari açıkların kriz yaratmadan sürdürülebildiğini gösterir. Ancak Türkiye’ de büyümenin arttığı yıllarda ithalatın ihracattan daha fazla arttığı görülür. 1989 yılından günümüze kadar dış ticaret açıklarının milli gelirdeki payının artmasıyla birlikte cari açıkta aşırı artışlar görülmüştür. Bu durum cari açık finansmanı sorununu da beraberinde getirmiştir. Özellikle 2003 ve 2004 yıllarında net hizmet gelirlerindeki artışlara rağmen dış ticaret açığındaki artışlarından kaynaklanan net döviz çıkışları, finans hesabı düşünülmediğinde, ileride dış borç ödemelerinin yapılabilmesi için ülkeye daha yüksek miktarda döviz girişi olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu da hizmet gelirlerindeki artışla ya da dış ticaret açıklarının küçülmesiyle sağlanacaktır. 2001 yılındaki krizle beraber doğrudan yabancı sermayeyi yeteri kadar ülkeye çekemeyen Türkiye, 2003- 2004 yıllarında yüksek seviyelerde dolaşan cari açıkları, Devlet İç Borçlanma Senetleri(DİBS) satışları ve kısa vadeli krediler yoluyla finanse etmeye çalışmıştır. Sonuç olarak; ara malı bağımlılığımız devam ettiği sürece ihracatımızı arttırarak cari açığımız kapatamayacağımız gibi tıpkı 2001 krizi sonrasında uygulanan DİBS satışları ve kısa vadeli krediler yoluyla da cari açığımızı finanse etmemiz pek mümkün görünmüyor. İşte bu yüzdendir ki cari açığın kapatılabilmesi için enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalı, ülke içinde üretim kapasitemizi arttırarak hammadde ve ara madde üretimlerimizi yurt içinde gerçekleştirmeliyiz.altın grafik

1 Yorum

  1. Great information

    This can be very nice. American looked at every peace of mind therefore we are startled. We are attracted to this type of things. One appreciate one’s own supermarket, and benefits your precious time in this. Please keep enhancing. They’re distinctly…

Comments are closed.