AR-GE’ye Ayrılan Pay Arttı

2.558 views
views

2013 yılında Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 5 828 Milyon TL oldu. Bu pay GSYH içerisinde %0,37’lik orana tekabül ediyor.

Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda ise bu pay hayli düşük kalıyor.

AR-GE’ye en çok payı GSHY’nın %4.38’i ile İsrail ayırıyor. İsrail’i 3.78 ile Finlandiya ve 3.37 ile İsveç takip ediyor.  OECD ortalaması ise 2.38.  OECD ülkeleri arasında Polonya, Slovakya ve Şili harici ise geçebildiğimiz bir ülke yok.

Son 6 yıldaki AR-GE harcamalarımıza baktığımızda bir artış olduğu görülüyor.Fikri Işık’tan önceki Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün bu payın önümüzdeki 10 senede artacağını ve %3’e çıkacağını söylemişti.

16199_img_1_387_18.06.2014-1424479753

 

Bilginin en büyük güç olduğu günümüzde AR-GE en önemli yatırım kaynağı olarak görülmektedir. Bu durumda AR-GE’ye ayırmamız gereken payın arttırılması muhakkak.

OECD’nin 2011 verilerine göre AR-GE’ye ayrılan paylar ise şöyle:

Adsız

 

(Kaynak: Tüik, OECD)