Ankara Patlamasının Gizli Yüzü

740 views
views

 

Yer: ANKARA

Tarih: 10 Ekim 2015

Saat: 10:04

102 ölü, 500’den fazla yaralı…

Ankara patlaması olduğu andan itibaren olayın nedeni, amacı, eylemi gerçekleştirenlerin kim olduğu, uluslararası boyutta olup olmadığı, eğer uluslararası boyuttaysa bu olayın (daha doğrusu olaylar zincirinin) kimin çıkarına olduğu tartışılıyor. Fakat bu soruların cevabı kolay verilebilecek nitelikte değil. İşin perde arkasına bakmak ve daha fazla, daha büyük düşünmek gerekiyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve Türkiye üzerinden dönen politik oyunlara bakılacak olursa bu sorunlara verilecek tek ve net bir cevabın olması anlamsız geliyor.

Tarihteki bu tarz örneklere bakılarak Türkiye’de yaşanan olayların perde arkasıyla ilgili ilişki kurulabilir:

                2 Ağustos 1980 Bologna Katliamı/ İTALYA

ABD, İtalya’daki iç politik gelişmelere etkide bulunabilmek için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gizli yapılar kurdu.
CIA belgelerine göre bunların öncelikle hedefi, İtalya’da komünistleri zayıflatıp, Komünist Parti’nin iktidara gelmesini önlemekti.
İtalya’da Gladio’nun kurulması, 1949’da NATO’ya katılım sırasında -yeni katılan bütün ülkelerin kabul etmek zorunda oldukları- gizli bir ek anlaşmayla oldu.

 Amaç  İtalyan komünistlerini hükümetten uzak tutmak. Solu, şiddet kavramıyla yan yana getirerek halkın devrimcilerden soğumasını sağlamaktı.

 Tam o günlerde…
 Bologna katliam gerçekleştirildi. ( Soner YALÇIN araştırmalarından)

Bugün Bologna Katliamını kimin gerçekleştirdiği tartışma konusu olsa da bulunan bazı kanıtlar olayı açıklar nitelikte. Patlamada kullanılan patlayıcılar NATO’nun standartındaki TNT ve T4 plastik patlayıcılar idi.

 

          1994-1995 yılları Markale Katliamı/ Saraybosna

 

İlk Markale katliamını Sırp Ordusu’nun yaptığı konusunda bugün herkes hemfikir.
İkinci Markale katliamı konusunda ise bugün kafalar karışık; NATO müdahalesi için bu provokasyonun düzenlendiği iddia ediliyor. 20 yıl önce Bosna’daki benzer katliamları Sırp Ordusu’nun yaptığı sanılıyordu.
Bugün… CIA’nın Afganistan’da yetiştirip Bosna’ya gönderdiği fanatik dinciler eliyle kimi provokasyonlar yaptığı ortaya çıkmaya başladı.( Soner Yalçın araştırmalarından)
Markale Katliamı tartışması hala net değil.

 

          1979 öncesi Şah Rıza Pehlevi Dönemi/İRAN

ABD bu dönemde İran iç işlerine müdahale etmek amacıyla İran hükümetiyle birlikte SAVAK’ı kurdu. Olası bir savaş durumunda orduya dahil edilebilecek 60.000 kadar özel tim eğitimli istihbaratçı hazır durumdaydı. SAVAK’ın teknoloji konusunda da eğitim verilen üssünde, İran’ın tüm iletişim kaynakları denetlenmekteydi. SAVAK’ın tutuklama ve soruşturma yetkileri neredeyse sınırsızdı ve kendi gözaltı merkezlerinde işkence gibi bir dizi sorgulama yöntemleri kullanılmaktaydı ve bu işkence yöntemleri ABD ve İngiltere ile birlikte hareket eden İran Şah’ını devirmek isteyenlere karşı kullanıldı.

 

Tarihteki örneklerden de görüldüğü gibi Amerika dünya hakimiyetini elinde tutmak amacıyla çeşitli kirli oyunlar çevirmiştir.

ABD dış politikasında önde gelen uzmanlardan biri olan William Blum, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana neler yaptığını şu şekilde açıklamıştır:

images

ABD,

 1)Başka ülkelerde demokratik yollardan iktidara gelmiş 50’den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır.
 2) En az 30 ülkede demokratik seçimlere doğrudan müdahale etmiştir.
 3) 50’den fazla yabancı lideri öldürtmeye çalışmıştır. (Kimini öldürtmüştür.)
 4) 30’dan fazla ülkenin üstüne bomba yağdırmıştır.
 5) 20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır.
“Toplam olarak, 1945’ten beri Amerika Birleşik Devletleri 71 ülkede (dünya ülkelerinin üçte birinden fazlasında) yukarıda geçen eylemlerden bir ya da bir kaçını gerçekleştirmiş, bunun sonucunda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine, milyonlarcasının acı – çaresizlik içinde kıvranmasına ve binlerce kişinin işkence görmesine sebep olmuştur.

 

Sonuç olarak Suruç, Diyarbakır ve Ankara patlamalarıyla ilgili bu bilgilere bakarak yeniden! ve çok boyutlu! düşünmek gerekiyor.